În luna octombrie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4532 lei, cu 1,1% mai maredecât în luna septembrie 2018. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2720 lei, în creştere faţă de luna precedentăcu 32 lei (+1,2%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi deservicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6380 lei), iar cele maimici în hoteluri şi restaurante (1580 lei).

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescutcu 13,7%.Indicele câştigului salarial real1faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,1%. Indicele câştigului salarial real a fost de 100,7% pentru luna octombrie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 193,4%, cu 1,3 puncteprocentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2018.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Octombrie 2018 comparativ cu Septembrie 2018 În luna octombrie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2 , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna septembrie 2018, ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:  cu 9,2% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, respectiv cu 9,1% în industria metalurgică;  între 3,0% şi 5,5% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;  între 2,0% şi 3,0% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor electrice, telecomunicaţii, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare). Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie 2018 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:  cu 17,2% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 16,2% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;  între 1,5% şi 6,0% în alte activităţi extractive, activităţi de editare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. În sectorul bugetar3 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+4,2% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în administraţie publică (+0,4%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,3%).

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here