Home Social Ziua Mondială a Apei, într-o ţară săracă în apă potabilă

Ziua Mondială a Apei, într-o ţară săracă în apă potabilă

de Dan Badea
26 vizualizări

Resursele de apă ale României sunt relativ sărace şi neuniform distribuite în timp şi spaţiu. Acestea însumează teoretic 134,6 mld mc (fiind constituite din apele de suprafaţă- râuri, lacuri, fluviul Dunărea – şi ape subterane), din care resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice este cca. 40 mld. mc. Resursele endogene specifice ale României raportate la populaţie sunt de 1.894 m³/an/loc, România fiind una din ţările cu cele mai scăzute resursele de apă din Europa, aşa cum rezultă din graficul alăturat.

Dacă se iau în considerare şi resursele de apă exogene (care reprezintă aportul râurilor care se formează pe teritoriul altor ţări şi intră apoi pe teritoriul ţării) – în cazul României Dunărea şi cursurile de apă din bazinul Siretului superior – de 170 km³/an, resursele totale de apă ale României se ridică la 212 km³/an. De aceea, România depinde în foarte mare parte de resursele de apă venind din diferite ţări din amonte. Aceste resurse de apă nu sunt în totalitate utilizabile. De aceea, spre deosebire de ţările din Europa de Vest şi de Nord, lipsa unor resurse suficiente de apă riscă să devină un factor limitativ al dezvoltării economice, dacă nu este promovată o politică strictă de utilizare raţională a apelor de către factorii responsabili.

Din cauza regimului variabil al resurselor de apă din România , o parte din aceste resurse se scurg în perioadele de viitură, pe când, în perioadele secetoase, debitele scurse scad la valori foarte mici. Pentru a mări resursele utilizabile, ANAR ia măsuri de regularizare a debitelor prin lacuri de acumulare care să reţină debitele excendentare în perioadele ploioase, pentru a le face disponibile în perioadele secetoase.

ANAR are în vedere noi propuneri de amenajare a bazinelor hidrografice inclusiv prin realizarea de noi lacuri de acumulare – rezervoare de apă – cu scopul de a mări cantitatea de resursa de apă care poate fi utilizată de folosinţe, inclusiv capacităţile de stocare a volumelor de apă la viituri. Schemele directoare de amenajare şi planurile de management ale bazinelor hidrografice includ lucrările necesare pe termen scurt, mediu si lung, la care statul român va trebui să găsească resursele financiare necesare pentru realizarea acestora.

Tema Zilei Mondiale a Apei (22 martie 2011) din acest an “Apă pentru oraşe. Răspunsuri la provocările urbane” face referire la managementul apei în zonele urbane care înseamnă, pe de o parte, asigurarea infrastructurii de apă potabilă, respectiv apă uzată, iar, pe de altă parte, controlul poluării şi prevenirea inundaţiilor, printr-o bună colaborare între specialişti şi autorităţile locale. De multe ori, controlul poluării şi prevenirea inundaţiilor în marile oraşe sunt condiţionate de modul de dimensionare şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată, capabilă să facă faţă fenomenelor extreme şi să asigure gestionarea cantitativă şi calitativă a resursei de apă.

“Investiţiile în infrastructura de apărare a inundaţiilor trebuie accelerate. Investiţii importante ca acumularea Paşcani, pe râul Siret, Cosmeşti, pe râul Siret, la Hoghiz, pe râul Olt, canalul Siret-Bărăgan trebuie să fie finalizate, într-un orizont de timp relativ scurt, ţinând cont şi de condiţiile de mediu actuale”- din mesajul directorului general al ANAR, DÁVID Csaba, cu prilejul Zilei Mondiale a Apei (22 martie).

Din cele 386 obiective de investiţii aflate în derulare în anul 2010: 339 sunt lucrări pentru apărarea împotriva inundaţiilor, 37 sunt obiective pentru surse de alimentare cu apă şi 10 sunt pentru protecţia mediului. În anul 2010 au fost consumate fonduri financiare alocate de la bugetul de stat, credite externe-BDCE si Fondul pentru mediu, în valoare totala de 870.558.855 lei (echiv 200 mil euro), fapt ce a dus la finalizarea şi recepţionarea unui număr total de 37 obiective de investiţii, fiind puse în funcţiune următoarele capacităţi:

– regularizări, reprofilări de albie             – 135,775 km

– apărări şi consolidări de mal                 –  67,619 km

– diguri                                                     –  17,758 km

– supraînălţare, refacere de diguri           –  70,567 km

– zid de sprijin, subzidiri                           –  3,805 km

– epiuri, căderi, praguri de fund                –  124 buc.

“Experienţa anului trecut,cu tipul acesta de viituri rapide şi scurgeri importante de pe versanţi, ne-au demonstrat faptul că efectul schimbărilor climatice se resimte printr-o creştere în intensitate şi în frecvenţă a fenomenelor extreme şi, în consecinţă, nici o zonă nu mai este ferită în totalitate. Astfel de fenomene au generat în anul 2010, în Moldova, dar şi în judeţe ca Maramureş, Sălaj, Caraş-Severin, Constanţa, Harghita, Covasna, Dâmboviţa, viituri rapide (flash flood) cu efecte greu de controlat, precum şi inundaţii cu debite foarte mari ce pot apărea din ce în ce mai des. De aceea, oamenii trebuie să înţeleagă faptul că inundaţiile sunt un fenomen natural şi efectele lor nu pot fi eliminate nicăieri în lume, ci doar diminuate.”, din mesajul directorului general al ANAR, DÁVID Csaba, cu prilejul Zilei Mondiale a Apei (22 martie).

În această săptămână şi săptămâna viitoare, cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Administraţia Naţională ”Apele Române” prin unităţile sale teritoriale (Administraţii Bazinale de Apă şi Sisteme de Gospodărire a Apelor) organizează, la nivelul tuturor bazinelor hidrografice, acţiuni educative cu copii în şcoli, vizite la laboratoarele de calitate a apei, lecţii deschise, şedinţe ale comitetelor de bazine. Copiii sunt familiarizaţi cu problematica apei, prin intermediul specialiştilor ANAR, reuşind să afle despre modul în care este analizată apa, dar şi sfaturi legate de consumul raţional al apei.

Marţi, 22 martie, începând cu ora 10.00, Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea, organizează  la sediul său vizite pentru elevii de la şcolile generale nr. 2, nr. 18 şi Asociaţia Elevii Noştri  din Piteşti. Cu această ocazie elevii vor primi sfaturi legate de consumul raţional al apei de la specialiştii Laboratorului de analize fizico chimice a apei şi Serviciului Dispecerat şi Apărare Împotriva Inundaţiilor. La sediul ABAAV v-a fi organizată o expoziţie cu desene, se vor citi eseuri şi poezii realizate de copii. Aceştia vor fi răsplătiţi cu diplome, CD-uri şi cărticele cu ,,Peripeţiile lui Ovi”, materiale educaţionale necesare la şcoală.

Marţi, 29 martie, începand cu ora 11.00, are loc şedinţa de lucru a Comitetului de Bazin care se va desfăsura în sala de sedinţe a Instituţiei  Prefectului Dâmboviţa, la care participă reprezentanţii instituţiilor implicate în activităţi de protejare a apei şi a mediului înconjurăror. Şedinţa este condusă de Prefectul Gheorghe Davidescu, în calitate de preşedinte al Comitetului de Bazin Argeş Vedea.

Punctele pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Ziua Mondială a Apei ”Apă pentru oraşe: răspunsuri la provocările urbane”

– prezentarea importanţei Zilei Mondiale a Apei;

– mesajul d-lui Laszlo BORBELY-ministrul Mediului si Padurilor

– mesajul d-lui DÁVID Csaba- directorul general al Administraţiei Naţionale ,,Apele Romane”

2. Se vor prezenta temele:

  • ,,Influenţa urbanizării asupra calitătii apei”- A.R.P.M. Pitesti
  • ,,Implementarea directivelor U.E referitoare la substanţele prioritare/prioritar periculoase”- la S.C APĂ CANAL 2000 S.A
  • ,,Reabilitarea staţiei de epurare a Mun.Câmpulug Muscel –în  vederea micşorării impactului negativ asupra mediului înconjurător şi a protecţiei populaţiei la poluările asupra sistemelor de apă” – S.C EDILUL Câmpulung S.A
  • ,,Zonele de Protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării- componentă a Registrului Zonelor Protejate”  –A.B.A Argeş-Vedea.
  • ,,Influenţa temperaturilor extreme şi calitatea microbiologică şi chimică a apei de fântână utilizată de locuitorii Bucureştiului”- D.S.P Bucuresti.

Tema  Zilei Mondiale a Apei  din acest an îşi propune să readucă în atenţia publică şi să încurajeze guvernele, organizaţiile şi comunităţile locale să se implice activ în găsirea unor soluţii de gospodărire eficientă a apelor din mediul urban.

Informare de presă primită de la Adrian Moisescu, directorul Administraţiei Bazinale Argeş Vedea

Facebook Comentarii

Hai, scrie aici părerea ta despre acest subiect

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

            
  Un plus de informație pentru argeșeni

@2023 – All Right Reserved. Toate drepturile rezervate Argeș Plus TV | Un proiect realizat de PUNKTNET |

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00