Din analiza datelor statistice, la finele lunii martie  2018 se constată că numărul total al șomerilor înregistrați la AJOFM Argeș a fost de 9.740 persoane (1.982 șomeri indemnizați și 7.758 persoane ce nu beneficiază de indemnizație de șomaj), în scădere cu 592 persoane (-5,73 p.p.) față de luna precedentă și în scădere cu 1.564 persoane (-13,84 p.p.) față de aceeași lună a anului 2017.

In luna martie au intrat în evidența agenției 647 persoane, din care 561 persoane nou înregistrate și au ieșit din evidență 1.239 persoane.

La sfârșitul lunii martie 2018, rata  șomajului  înregistrat în județul Argeș a fost  3,79%, în ușoară scadere (-0,23 p.p.) față de luna precedentă și în scădere cu 0,61 p.p. față de luna martie  2017.

Analiza situației beneficiarilor de drepturi conform Legii 76/2002 a arătat că ponderea cea mai mare în totalul persoanelor înregistrate o dețin în continuare persoanele cu vârste cuprinse între 40 – 49 ani (30,3%) și 30 – 39 ani (21,5%), în timp ce la categoria persoanelor cu vârsta sub 25 ani s-a înregistrat o valoare de 7,34%. Din  punct de vedere al pregătirii profesionale aceste persoane se structurează astfel: persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional – 83,63%, persoane cu nivel de instruire liceal și postliceal – 13,12% și persoane cu nivel de instruire universitar – 3,25%.

Analizând structura șomerilor pe sexe, femeile reprezintă o medie de 43,75% (4.261 persoane) din numărul total al șomerilor, înregistrând o creștere cu 0,53% față de  ponderea în totalul șomerilor înregistrați, din luna  precedentă.

Prin derularea programului de ocupare a forței de muncă, în luna martie au fost încadrate în muncă 651 persoane, din care 138 persoane au beneficiat de măsurile active finanțate prin bugetul asigurărilor de șomaj.

De asemenea, prin derularea programului de formare profesională pentru anul 2018, în luna martie au fost organizate 7 cursuri pentru inspector resurse umane, infirmieră, bucătar, agent securitate, coafor, lucrător în creșterea animalelor și lucrător în creșterea plantelor  la care participă  142 persoane înregistrate în baza de date a agenției.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here