Finanțe Argeș: Anunț legat de depunerea situațiilor financiare anuale

            Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, pentru anul fiscal 2021, sunt reglementate prin OMFP nr. 85/2022, publicat în Monitorul Oficial nr 100/01.02.2022.

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale:

          → Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

          → Celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (ex: societăţi cooperatiste, instituţii publice), printre care şi asociaţiile si celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.                                                                         

           Raportările contabile anuale se întocmesc şi se depun  de următoarele entităţi:

          → persoanele juridice aflate în lichidare (aşa cum rezultă din art. 36 alin.3 din Legea contabilităţii nr. 82/1991);

          → subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Ordin (potrivit art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 acestea nu depun situaţii financiare anuale pentru propria activitate);

          → entităţile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

          Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale:

          → 150 de zile de la incheierea anului calendaristic de către:

* entităţile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,

 * subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

→ pe perioada lichidării în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic de către persoanele juridice aflate în lichidare.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire pană la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare vor depune “Declaraţia de inactivitate” în termen de 60 zile de la încheierea exerciţiului financiar de raportare.                                               

          Depunerea situaţiilor financiare anuale şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se efectuează astfel:

          → în format hârtie şi în format electronic la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

          → în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat

          Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenţă, constă intr-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine prima pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, semnată, potrivit legii, precum şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.

         Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

          Erorile contabile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor.In cazul corectarii acestora nu poate fi depus un alt set de situatii financiare/raportari contabile anuale corectate.

          Depunerea pentru aceeasi perioada a unui alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor mentionate in Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial aprobata prin OMFP nr. 450/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, raportărilor contabile şi a declaraţiei de către entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                  

          Cursul de schimb utilizat in vederea intocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021 este de  4,9481 lei/euro, potrivit unui comunicat emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.

Facebook Comentarii
Evalueaza articol !
[Total: 0 Average: 0]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.