Mai mulți cetățeni din Micești au protestat astăzi, în fața sediului Consiliului Județean, nemulțumiți de faptul că, de aproape patru luni, nu există mijloace de transport care să facă legătura între comună și Pitești. Cel mai mult de pierdut au, din cauza acestei situații, elevii și studenții, dar  nici celelalte categorii sociale nu sunt extrem de mulțumite. Sute de oameni nu au cu ce face naveta, reprezentanții Consiliului Județean apărându-se invocând aspecte legislative.

După organizarea licitației privind transportul pe aceste trasee în toamna anului trecut, mulți operatori au contestat în instanță rezultatul și, până la finalizarea procedurilor judiciare, oamenii din Micești trebuie să aștepte. ,,Legea-i lege, suntem obligați ca între umanitate și respectarea legii să alegem respectarea legii. Știu că este o situație delicată dar, până când nu va exista o hotărâre judecătorească definitivă, suntem legați de mâini!” le-a spus Ion Mânzână, vicepreședintele CJ Argeș, oamenilor veniți la discuții.

La aceste discuții cu reprezentanții Consiliului Județean au participat și primarul comunei Micești, Dumitru Voicu, consilieri locali, cadre didactice, dar și reprezentanți ai părinților din comună.
După întrevederea cu reprezentanții Consiliului Județean, primarul Voicu a declarat că, cel puțin pentru moment, va alege o soluție locală. Împreună cu primăriile de la Mărăcineni, Budeasa și Bascov, va oferi posibilitatea cetățenilor din comună să călătorească pe un traseu care va trece prin aceste comune, până în Bascov, la granița cu Piteștiul.

Iată, mai jos, câteva imagini de la protestul de astăzi:

Poziția Consiliului Județean Argeș-comunicat:

Joi, 08.02.2017, la Consiliul Județean Argeș, a avut loc o întâlnire între vicepreședintele CJ Argeș, Ion Mînzînă, conducerea Autorității Județene de Transport Argeș și un grup de cetățeni din comuna Micești, însoțiți de primarul Dumitru Voicu și de trei consilieri locali. Discuțiile au vizat problemele legate de transportul public de persoane.

Astfel, de la 1 septembrie 2017, localitățile Ștefănești, Albota, Bascov, Băbana, Budeasa, Mărăcineni, Micești și Moșoaia au rămas fără transport public de persoane ca urmare a restrângerii activității SC Publitrans 2000 cât și a faptului că activitatea de transport din cadrul ADI “Zona Metropolitană Pitești” a fost eliminată. Până la această dată, împreună cu municipiul Pitești, cele 8 localități erau membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Pitești” și au avut transportul public de persoane reglementat prin statutul asociației, transport care nu se supunea reglementărilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Județean Argeș.

La solicitarea Consiliilor Locale din comunele Albota, Băbana, Moșoaia, Mărăcineni, Micești, Ștefănești și Bascov, după restrângerea activității operatorului de transport Publitrans doar pe raza municipiului Pitești și după retragerea acestora din ADI Zona Metropolitană Piteşti, cele 11 trasee care asigurau transportul public de persoane în respectivele localități au fost introduse ca trasee noi în programul județean de transport persoane 2014-2019. Pentru realizarea acestui lucru, conform legii, au fost realizați următorii pași:

INFORMARE PRIVIND TRASEELE NOI ( 11 TRASEE) INTRODUSE IN PROGRAMUL 2014-2019

 

Activitea de transport persoane pe raza judeţului Argeş este reglementată prin :

Ø Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local -actualizată prin Legea nr.163/2011-art. 16 , alin 3,lit a;

Ø Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007, privind normele de aplicare a Legii nr.92/2007, actualizat prin Ordinul M.A.I. nr.182/2011;

Ø Hotărârea C.J. Argeș privind modificarea statului Zonei Metropolitane – eliminarea organizării transportului metropolitan;

Ø Hotărârea C.J. Argeș nr.229/31.08.2017- privind introducerea celor 11 trasee noi în programul județean 2014-2019;

Ø Calendar și sedința de atribuire a celor 11 trasee noi prin sistemul S.A.E.T. al Agenției pentru Agenda Digitală a României – București 13.10.2017 ;

Ø Hotărârea comisiei paritare din 13.10.2017- privind propunerile de validare a rezulatatelor licitației electronice prin S.A.E.T al Agenției pentru Agenda Digitală a României -București ;

Ø Prin hotărârea C.J. Argeș nr.265/26.10.2017 au fost validate rezultatele atribuirii  electronice prin sistemul S.A.E.T alAgenției pentru Agenda Digitală a României -București cele 11 trasee noi

Ø Ulterior, la data de 27.10.2017, hotărârea CJ Argeș nr 229/31.08.2017 a fost suspendată de instanță ca urmare a contestației depusă de SC LAVICOST TRANS SRL, operator care efectuase până la acea dată transport de persoane pe ruta Pitești – Hințești

Ø Pentru ceilalți operatori ( ASTRA TRANSPORT, TRANS ECPILSA, ALPIN STAR,  MANOLO AUTO ZOB,  AUTO TEHNIC ) instanța a respins acțiunea.

Ø La această dată, cele 11 trasee sunt suspendate prin hotărâre judecătorească, iar Consiliul Județean Argeș are în instanță 19 procese deschise atât de transporatorii care efectuau anterior transport pe aceste trasee cât și de cei care au fost validați după licitație.

Ø În consecință, la această dată, CJ Argeș nu poate interveni pe aceste trasee cu litigii. O soluție este ca fiecare Consiliul Local să-și organizeze, pe raza administrativ teritorială propriul transport public de persoane, prin conexarea la traseele județene care tranzitează localitățile respective.

 

 

SITUAȚIA CELOR 19 DOSARE AVÂND CA RECLAMANȚI OPERATORII DE TRANSPORT

 

 1. DOSAR NR.7529/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – SC ASTRA TRANSPORT – REPREZ. PRIN ADMIN. DOBRESCU MARIAN ȘI SC MANOLO AUTO ZOB SRL- REPREZ. PRIN ADMIN. MANOLE IULIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE NR.16805/13.10.2017 – ART.14 LG.554/2004

27.11.2017  Hotărâre – nr. 1919/2017

– Respinge acţiunea celor două reclamante. Obligă pe reclamante la 214 lei cheltuieli de judecată către pârâta A.R.R. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată solicitate de intervenienţi.Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 1. DOSAR NR.7612/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – SC MANOLO AUTO ZOB SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. MANOLE IULIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE 16805/13.10.2017, ART.14, LG.554/2004

13.11.2017  Încheiere finală (dezinvestire) – nr. 2

Admite excepţia de conexitate. Conexează dosarul nr.7612/109/2017 la dosarul nr.7529/109/2017. Cu recurs odată cu fondul. 

 1. DOSAR NR.6401/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

 

RECLAMANT – SC TRANS ECLIPSA SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ ART.14 LG.554/2004 – HOT.C.J.A. NR.229/31.08.2017

13.11.2017  Hotărâre – nr. 1817/2017

Admite excepţia lipsei de interes al reclamantei în ce priveşte suspendarea executării Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 229/31.08.2017, pentru traseele mentionate, cu excepția traseului nr. 160. Respinge acțiunea formulată de reclamantă pentru aceste trasee, ca lipsită de interes. Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Județtean Argeș nr. 229/31.08.2017 în privinta traseului nr. 160, formulată de reclamantă SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș, ca nefondată.  Admite cererile de intervenție accesorie formulate de SC P&G KRAFT SPEDITION SRL și SC BUS TRANS SRL. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

 1. DOSAR NR.7984/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – SC ASTRA TRANSPORT SRL – REPREZ. PRIN DIRECTOR DOBRESCU MARIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ H.C.J. ARGEŞ NR.265/26.10.2017

26.01.2018  Încheiere – Suspendare – nr. 4

În baza art. 64 alin.4 Cod procedură civilă suspendă judecata cauzei, până la soluţionarea apelurilor formulate de interveniente împotriva încheierii din 12.01.2018 pronunţată de Tribunalul Argeş.

 1. DOSAR NR.6433/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – SC ASTRA TRANSPORT SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. DOBRESCU MARIAN SI ZARAFU FLOREA

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ ART.14, LG.554/2004 – HOT. H.C.J. ARGEŞ NR.229/31.08.2017

18.09.2017  Hotărâre – nr. 1234/2017

Respinge acţiunea. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18 septembrie 2017, la Tribunalul Argeş–Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.

 1. DOSAR NR.8192/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – SC P&G KRAFT SPEDITION SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. TITU MELANIA CORINA – PRIN AV. ELENA FLORESCU

Obiectul cauzei: – obligaţia de a face OBLIG. EMITERE LICENŢĂ DE TRASEU ŞI CAIETELE DE SARCINI AFERENTE PT. TRASEELE 162, 168 ÎNCEPÂND CU 13.10.2017 + REPARAREA PAGUBEI ÎNCEPÂND CU 26.10.2017

Termen: 19.03.2018

 1. DOSAR NR.8006/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – SC CALIGULA CLASS SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: – anulare act administrativ ADRESA SOL CONTEST. NR. 15688/20.10.2017, CONTEST. NR. 230/18.09.2017, PT MOD. ŞI COMPLET. ANEXA 1 H.C.J. NR246/19.12.2013

Termen: 23.02.2018

 1. DOSAR NR.8519/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC LAVICOST TRANS SRL – REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL ȘI  SC LAVICOST TRANS SRL – REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL – PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: – anulare act administrativ H.C.J. 229/31.08.2017

Termen: 01.03.2018

 1. DOSAR NR.8768/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC APLIN STAR SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. ALEXE RADU

Obiectul cauzei: – anulare act administrativ H.C.J. NR.229/31.07.2017

Termen: 26.02.2018

 

 1. DOSAR NR.8478/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC TRANS ECLIPSA SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU ȘI SC TRANS ECLIPSA SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU – PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: – anulare act administrativ H.C.J. NR.229/31.08.2017

Termen: 23.02.2018

 

 1. DOSAR NR.6863/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC AUTO – TEHNIC SRL – REPREZ. PRIN OPREA GHEORGHE

Obiectul cauzei: – suspendare executare act administrativ H.C.J. NR.229/31.08.2017 – ART.14 LG.554/2004

13.11.2017  Hotarâre – nr. 1818/2017

Admite exceptia lipsei calității de reprezentant pentru numitul Oprea Gheorghe. Anulează acțiunea formulată de reclamantă SC AUTO-TEHNIC SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. 

 1. DOSAR NR.6943/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC CALIGULA CLASS SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: – suspendare executare act administrativ H.C.J. NR.246/19.12.2013, CONTEST. NR.15688/28.09.2017 – ART.14 DIN LG.554/2004

13.11.2017  Hotărâre – nr. 1819/2017

Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 230/15.09.2017 formulată de reclamantă SC CALIGULA CLASS SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

 1. DOSAR NR.6435/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC LAVICOST TRANS SRL – REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL

Obiectul cauzei: – 27.10.2017  

Hotărâre – nr. 1695/2017

Respinge ca inadmisibile cererile de intervenţie. Admite cererea. Suspendă executarea HCJ Argeş nr. 229/31.08.2017, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

S-a declarat recurs în termen de către Consiliul Județean Argeș. Dosarul se află în procedură de regularizare pe rolul Curții de Apel Pitești.

 1. DOSAR NR.6666/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC ALPIN STAR SRL și SC ALPIN STAR SRL- PRIN SCPA POSTELNICESCU, NENU SI ASOCIATII

Obiectul cauzei: – suspendare executare act administrativ H.C.J. ARGEŞ NR.229/31.07.2017 – ART.14 LG.554/2004

Termen: 16.02.2018

 

 1. DOSAR NR.7613/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC TRANS ECLIPSA SRL – REPREZ. LEGAL PRIN ADMINISTRATOR TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE 16805/13.10.2017, ART.14, LG.554/2004

11.12.2017  Hotărâre – nr. 1981/2017

Ia act de renunțarea la dreptul pretins, respectiv dreptul de a solicita suspendarea executării Hotărârii Comisiei paritare nr. 16805/13.10.2017, în temeiul art. 14 din Lg. nr. 554/2004. Respinge acțiunea formulată de reclamanta SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâții Consiliul Județean Argeș, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea Rutieră Română, Agenția Teritorială Argeș și Comisia paritară privind Transportul Public Județean Argeș.

 1. DOSAR NR.7613/109/2017/a2 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC TRANS ECLIPSA SRL – REPREZ. LEGAL PRIN ADMINISTRATOR TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: Completare/lămurire dispozitiv

Termen:15.02.2018

 

 1. DOSAR NR.7986/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT –  SC ASTRA TRANSPORT SRL – REPREZ. PRIN ADMIN./DIRECTOR GENERAL DOBRESCU MARIAN și SC ASTRA TRANSPORT SRL – REPREZ. PRIN ADMIN./DIRECTOR GENERAL DOBRESCU MARIAN – PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: anulare act emis de autorităţi publice locale H.C.J. NR.229/31.08.2017

Termen: 12.02.2018

 1. DOSAR NR.6213/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – SC CALIGULA CLASS SRL – REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: – obligaţia de a face OBLIG. STAB. PRIN CAIETUL DE SARCINI PRIV. ATRIBUIREA TRASEULUI PT SUMA DE 50.000 LEI REPREZ. DAUNE MORALE + 50.000 LEI REPREZ DESPĂGUBIRI MATERIALE

Termen:09.02.2018

 

 1. DOSAR NR.97/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT – MANOLO AUTO ZOB SRL – CU SEDIUL PROC. ALES LA AV. COSTINA DINCA

Obiectul cauzei: – anulare act administrativ ANULAREA ÎN PARTE A HCL NR.265/26.10.2017, ANUL. ÎN PARTE A REZULTATULUI PROC. ORG. ÎN DATA DE 13.10.2017PT. TRASEUL 162 ŞI 163

Dosarul se află în procedură de regularizare

Pentru a nu afecta totuși transportul elevilor către unitățile școlare din Pitești având în vedere situația creată, în conformitate cu Legea 92/2007 actualizată și a Ordinului MIRA 353/2007 (actualizat),  Consiliul Județean Argeș a emis licențe de transport prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor pentru traseul Păuleasca –Pitești, pentru transportatorul SC MANOLO AUTO ZOB SRL, până în 2020.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here