În luna martie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5050 lei, cu 4,8% mai mare decât în luna februarie 2019.
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 3075 lei, în creștere faţă de luna precedentă cu 142 lei (+4,8%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7491 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1752 lei) .

Februarie 2019 comparativ cu Februarie 2018
Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,7%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,3%. Indicele câştigului salarial real a fost de 104,3% pentru luna martie 2019 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 214,0%, cu 8,9 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna februarie 2019.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele
din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Martie 2019 comparativ cu Februarie 2019
În luna martie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna martie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
– cu 67,8% în fabricarea produselor din tutun;
– între 12,0% şi 24,0% în fabricarea băuturilor, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv
activităţi de servicii informatice);
– între 8,5% şi 11,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
– între 6,0% şi 8,0% în captarea, tratarea şi distribuţia apei, tranzacţii imobiliare, fabricarea altor mijloace de transport, industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2019 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (premii anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile
câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.
Singura scădere a câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-a înregistrat în extracţia minereurilor metalifere (-0.9%).

În sectorul bugetars-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+3,0% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în sănătate şi asistenţă socială (+1,4%), respectiv în administraţie publică (+0,5%).

Indicele preţurilor de consumIndicele câştigurilor salariale medii nete
0199,8197,7
0299,9197,2
201703100,08104,7
04100,28101,0
05100,2899,9
06100,04100,7
07100,32100,5
0899,8098,9
09100,5100,5
10101,28100,7
11100,66103,0
12100,32106,7
201801100,7894,5
02100,30100,1
03100,29108,7
04100,54100,3
05100,4799,7
06100,02100,6
0799,5299,5
08100,2898,6
09100,47100,7
10100,52101,2
1199,87102,6
12100,16105,9
201901100,8399,3
02100,7999,9
03100,49104,8
Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here