Concediul de odihnă este un drept fundamental al salariatului ce nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări ori limitări. Potrivit Codului Muncii, durata concediului de odihnă este de minimum 20 de zile lucrătoare, aceasta fiind stabilită în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile.

Totodată, prevederile art.150 alin. 3 din Codul Muncii republicat menționează că indemnizaţia de concediu de odihnă este plătită de angajator cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de plecarea angajatului în concediu. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă”, informează ITM Argeș.

Acordarea concediul de odihnă există doar la cererea scrisă a salariatului, pe baza unei programări, angajatorul având obligația, în conformitate cu art. 146 alin. 1 și 2 di CODUL MUNCII republicat, cu modificări și completări aferente, să răspundă afirmativ.

Potrivit Codului Muncii, pe durata concediului, salariatul beneficiază de o indemnizație care nu trebuie să fie mai mică decât salariul de bază și sporurile permanente care sunt stipulate în contractul individual de muncă. Indemnizația mai devreme menționată reprezintă media zilnică a drepturilor salariale (salariul de bază, indemnizațiile și sporurile permanente) din ultimele trei luni anterioare celei cu zilele de concediu, multiplicată cu numărul de zile.

În acest sens, indemnizația primită de angajat va fi proporțională cu timpul pe care acesta l-a lucrat.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here