Modificări în Codul Fiscal privind tichetele cadou

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial    nr. 1202/18.12.2021 au fost aduse modificări și completări Titlului IV ”Impozit pe    venit” și Titlului V “Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind      Codul fiscal, astfel:

1. Referitor la tichetele cadou, au fost aduse următoarele modificări:

– majorarea plafonului neimpozabil de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru           fiecare persoană și fiecare eveniment (cu ocazia Paștelui, Crăciunului, sărbătorilor           similare altor culte religioase, cu ocazia zilei de 8 Martie, zilei de 1 Iunie), în cazul           cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator           angajaților;                                                  

– majorarea plafonului sumelor reprezentând cadourile în bani și/sau în natură,           inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator angajaților, care nu intră în baza de           calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) precum și a contribuției de asigurări           sociale de sănătate (CASS), de la 150 lei la 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare           eveniment;                                                           

         – eliminarea din categoria veniturilor din alte surse, a tichetele cadou acordate pe       baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15    alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu      modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul         pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și        publicitate. Prin OUG nr. 130/2021 a fost modificat art. 15 din Legea nr. 165/2018,    astfel ca tichetele cadou sunt acordate doar angajatilor proprii, pentru cheltuieli      sociale;                          

introducerea în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS), a           contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și a contribuției asiguratorie           pentru muncă (CAM) valoarea nominala a tichetelor cadou prevazute la art. 76 alin.    (3) lit. h) din Codul fiscal, acordate de angajatori potrivit legii.

2. Referitor la veniturile din pensii, au fost aduse următoarele modificări:

– eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de           sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile     din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru partea care depășește suma lunară de         4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie;                   

– reglementarea modului de stabilire a venitului impozabil lunar din pensii în     vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, prin deducerea din venitul          din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuției     de asigurări sociale de sănătate datorată;                                    

– instituirea obligației depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor    asigurate (formularul 112), prevazută la art. 147 din Codul fiscal, de către plătitorii      de venituri din pensii. Concomitent se elimină obligația depunerii de către plătitorii de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă,         veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de         venit (formularul 205);

– introducerea unei reglementări referitoare la obligația depunerii “Declarației unice           privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”           (Formularul 212) de către persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din           pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

3. Alte modificări din sfera impozitului pe venit și contribuțiilor sociale:

– clarificarea reglementărilor fiscale referitoare la obligația CEC Bank-S.A. de a calcula, reține și plăti impozitul pe veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1),     în sensul că efectuarea calculului impozitului se realizează pe baza datelor și informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților,       prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut;                                        

– neincluderea în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției      de asigurări sociale de sănătate, sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu    indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și           irevocabile/ hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate       potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz, acordate în legatură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora. Prevederile fiscale intră in vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie  2022, potrivit unui comunicat emis de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş.

Facebook Comentarii
Evalueaza articol !
[Total: 0 Average: 0]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.