Vești bune pentru argeșenii care nu au fost asigurați și vor să se pensioneze la limită de vârstă. De acum pot plăti retroactiv contribuția la pensii

În vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, incepand cu 28.09.2020, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contribuția la pensii pentru 6 ani, informează Casa Județeană de Pensii Argeș într-un comunicat.

Conform OUG nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri în domeniul asigurarii unor persoane în sistemul public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contribuției de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare în sistemul public sau într-un sistem neintegrat acestuia, în tară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care Romania aplică instrumente juridice internationale în domeniul securității sociale.

  • Persoana care îndeplinește condițiile mai sus mentionate, poate încheia cu Casa de Pensii Arges un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la data de 1 septembrie 2021.
  • Contractul de asigurare socială, se încheie între persoana interesată sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acestuia desemnat prin procura specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
  • Aceasta va prezenta copia actului de identitate si va completa o declaratie pe propria răspundere (formular tipizat) din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

  • Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială.
  • Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. În anul 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este  de 2.230 lei.
  • În anul 2020, contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care se vor asigura la venitul mimim, va fi de 558 lei/luna. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

  • Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31.08.2021.
  • Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau a mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.
Facebook Comentarii
Evalueaza articol !
[Total: 1 Average: 1]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.